Bài pháp thoại Du Già Sư Địa Luận – Bài Kệ 38-41: Vô Ngã Tương Tục, Cái Thấy Chấp Nhận do HT Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Thiền Đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa an cư kiết đông 2012

Bài liên quan