Bài pháp thoại Đức Phật Đản Sanh do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại Tu Viện Huệ Quang (Tân Phú, HCM) ngày 14-05-2019

video