Pháp thoại Đức Phật – Đạo Sư Chỉ Con Đường Đúng do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân đại lễ mừng Phật đản PL-2562, ngày 22-05-2018

video