Bài pháp âm “Duyên Lành Phát Tâm” do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Viên Thông, USA ngày 11/7/2014

Bài liên quan