Pháp thoại Giá Trị Thanh Tịnh Của Chư Tăng do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Linh Phước (Quận Thủ Đức – HCM) ngày 12-08-2018

video