Bài pháp thoại Giữ Tâm An Bình Trước Những Biến Động do Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An lạc lần 87 tại Tu viện Tường Vân, ngày 21-01-2018

Bài liên quan