Bài pháp âm Giữ Vững Hạnh Phúc – tại San Jose Apr.30,2011 do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Đào tràng An Nguyệt, San Jose, California, USA ngày 30/4/2011

Bài liên quan