Pháp thoại Hạnh khất thực do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Dược Sư (Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 17-07-2019

video