Bài pháp âm Hiếu Đạo do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong buổi chia sẻ phật pháp

video