Bài pháp thoại Hóa Giải Muộn Phiền Phần 1 do Thầy Thích Thiện Thuận & Thầy Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM)

video