Bài pháp âm Kết Nối Yêu Thương do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật học, Tp Cần Thơ trong ngày khóa tu bát quan trai

video