Bài pháp thoại Khi Ta Buồn do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tu Viện Như Giác (Huyện Củ Chi, HCM), năm 2017

video

Bài liên quan