Bài pháp thoại Không Dám Khinh Người phần 1 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc

video