Trang Chủ Danh mục Kinh Di Giáo – Thích Phước Tiến

Danh mục: Kinh Di Giáo – Thích Phước Tiến

kinh di giao 19 phan cuoi thich

Kinh Di Giáo 19 (Phần Cuối) – Thích Phước Tiến

Bài pháp âm "Kinh Di Giáo 19" được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/07/2016 (22/06/Bính Thân) tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) Download MP3
kinh di giao 18 thich phuoc tien

Kinh Di Giáo 18 – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Di Giáo 18" được Thầy Thích Phước Tiến 2016 Giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh) - Ngày: 12/07/2016 (09/06/Bính Thân) Download MP3
kinh di giao 17 thich phuoc tien

Kinh Di Giáo 17 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Di Giáo 17" do thầy Thích Phước Tiến giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh) - Ngày: 05/07/2016 (02/06/Bính Thân) Download MP3
kinh di giao 16 thich phuoc tien

Kinh Di Giáo 16 – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Kinh Di Giáo 16" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh), ngày 28/06/2016 (24/05/Bính Thân) Download MP3
kinh di giao 15 thich phuoc tien

Kinh Di Giáo 15 – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Di Giáo 15" do giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh), ngày: 27/06/2016 (23/05/Bính Thân) Download MP3
kinh di giao 14 thich phuoc tien

Kinh Di Giáo 14 – Thích Phước Tiến

Bài pháp âm "Kinh Di Giáo 14" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại: Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh), ngày: 13/06/2016 (09/05/Bính Thân) Download MP3
kinh di giao 13 thich phuoc tien

Kinh Di Giáo 13 – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Kinh Di Giáo 13" được đại đức Thích Phước Tiến giảng trong mùa an cư tại chỗ 2016 tại Tu Viện Tường Vân ngày 09/06/2016 (05/05/Bính...
kinh di giao phan 12 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 12 – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Kinh Di Giáo Phần 12" được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 30/05/2016 (24/04/Bính Thân) Download MP3
kinh di giao phan 11 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 11 – Thích Phước Tiến

Pháp thoại"Kinh Di Giáo Phần 11" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 22/08/2015 (09/07/Ất Mùi) Download...
kinh di giao phan 10 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 10 – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Di Giáo Phần 10" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày...
kinh di giao phan 9 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 9 – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại "Kinh Di Giáo Phần 9" do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 18/08/2015...
kinh di giao phan 8 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 8 – Thích Phước Tiến

Bài pháp âm "Kinh Di Giáo Phần 8" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 15/08/2015 (02/07/Ất Mùi) Download MP3
kinh di giao phan 7 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 7 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Di Giáo Phần 7" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày...
kinh di giao phan 6 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 6 – Thích Phước Tiến

Bài pháp "Kinh Di Giáo Phần 6" do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 04/08/2015 (20/06/Ất Mùi) Download...
kinh di giao phan 5 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 5 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Di Giáo Phần 5" do đại đức Thích Phước Tiến giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 03/08/2015 (19/06/Ất Mùi) Download...
kinh di giao phan 4 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 4 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Di Giáo Phần 4" do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 01/08/2015 (17/06/Ất Mùi) Download MP3
kinh di giao phan 3 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 3 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Di Giáo Phần 3" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày...
kinh di giao phan 2 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 2 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Kinh Di Giáo Phần 2" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày...
kinh di giao phan 1 thich phuoc

Kinh Di Giáo Phần 1 – Thích Phước Tiến

Pháp âm "Kinh Di Giáo Phần 1" do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày...

Pháp thoại mới

Xem nhiều