Pháp thoại “Kinh Di Giáo 16” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh), ngày 28/06/2016 (24/05/Bính Thân)

Download MP3

Bài liên quan