Bài pháp thoại “Kinh Di Giáo 13” được đại đức Thích Phước Tiến giảng trong mùa an cư tại chỗ 2016 tại Tu Viện Tường Vân ngày 09/06/2016 (05/05/Bính Thân)

Download MP3

Bài liên quan