Bài pháp “Kinh Di Giáo Phần 6” do giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân ngày 04/08/2015 (20/06/Ất Mùi)

Download MP3

Bài liên quan