Kinh Nghiệm Niết Bàn – Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 30/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1106,Kinh-nghiem-Niet-ban-B.tsph

Bài liên quan