video

Niết bàn tại thế gian – Thích Nhật Từ – bản đầy đủ. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân lễ khánh thành tượng đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 32M, tại Chùa Quan Âm – Hồng Ngự – Đồng Tháp, ngày 23/12/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2829,Niet-ban-tai-the-gian.tsph