Bài pháp thoại Lỡ Bước Sang Ngang được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 27-08-2017

video