Bài giảng Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 – Lỡ Mai Này. Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, HCM)

video