Bài pháp âm Lời Tỉnh Thế Của Người Xưa phần 3 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 4/25/2009

video