Bài pháp thoại Lời Trăn Trối Của Mẹ do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Quang, Trà Vinh trong ngày Khóa tu phật học

video