Bài pháp thoại “Lòng Tin Phần 1” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (quận 3, HCM) ngày 26/02/2017 (01/02 Đinh Dậu)

Bài liên quan