Bài pháp thoại Mục Đích Của Người Học Phật do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc

video