Bài pháp thoại Mùng Một Và Ngày Rằm (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Liên Hoa Đạo Tràng (Na Uy), ngày 02-07-2017 trong Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu

Bài liên quan