Bài pháp thoại Mừng phật đản sinh, chúng ta làm gì do Thượng tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM) ngày 26-05-2019

Bài liên quan