HT. Thích Viên chia sẻ đề tài: “Nghĩ Sâu Về Ân Tình Cha Mẹ” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 30/08/2020.

Bài liên quan