Bài pháp thoại Người Bạn Lành phần 2 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Từ Vân, Hoa kỳ ngày 19/05/2012, khóa tu phật pháp

Bài liên quan