Bài pháp thoại Người Được Mãn Nguyện do TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, HCM), ngày 27-05-2018

video