Bài pháp thoại Người Không Thối Đọa do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Hội (Winnipeg, Canada), ngày 20.01.2018

Bài liên quan