Bài pháp thoại Nhận diện phiền não do Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh (Q. Tân Phú – HCM)

Bài liên quan