Bài pháp âm Nhiếp Tâm Niệm Phật Tham Thiền do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc

video