Bài pháp thoại Những Chiếc Bẫy Cuộc Đời Phần 3- Tình Yêu do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

video