Bài pháp âm Niềm Tin Trong Tu Học do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Pháp Hoa trong khóa tu 1 ngày an lạc

video