Bài pháp thoại Nơi Bình Yên do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình Chùa Phù Châu buổi chia sẻ thuyết pháp ngày 25 – 01

video