Bài pháp thoại Nuôi Hạt Giống Lành do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Hội (Winnipeg), ngày 19.01.2018.

Bài liên quan