Bài pháp thoại Phước Và Đức do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Viên Quang buổi chia sẻ phật pháp, trong khóa tu 1 ngày an lạc

Bài liên quan