Bài pháp thoại Quả báo của việc gây xung đột do TT Thích Thiện Thuận giảng tại trung tâm Văn hóa TP Vũng Tàu, ngày 18-05-2019

video