Bài pháp âm “Rao Tào Khê Phần 2” được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Bài liên quan