Bài pháp thoại Rau Tào Khê Phần 4 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3 – HCM)

video