Bài pháp thoại Rau Tào Khê Phần 6 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3 – TP. HCM), ngày 24/07/2016

video