Bài pháp thoại Rau Tào Khê Phần 8 do Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3 – TP. HCM)

video