Bài giảng “Rau Tào Khê Phần 9” do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM) ngày 25/10/2016

Bài liên quan