Bài pháp âm “Rau Tào Khê” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

video