Bài pháp thoại Sa môn quả do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Kiều Đàm (Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 22-06-2019

video