Pháp thoại Sai Lầm & Cái Giá Phải Trả do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3 – HCM) ngày 24-02-2019

video