Bài pháp thoại Số Và Nghiệp (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Bad Hombug, Đức Quốc, ngày 18.6.2017 trong chuyến hoằng pháp Châu Âu

Bài liên quan