Bài pháp thoại Suy Ngẫm Lại Phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3 – HCM), ngày 22-04-2018

video