Bài pháp thoại Tam Bảo Trong Đời Thường do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu, tại chùa Tam Bảo (Na Uy), ngày 01.07.2017

video

Bài liên quan